Huisartsen

Praktijkinformatie

De huisartsengroep van Medisch Centrum te Cleeff telt drie praktijken, die ondersteund worden door praktijkassistentes, receptionistes en praktijkondersteuners. Met hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg en betrouwbaarheid als kernwaarden wisselen wij wekelijks onze kennis en ervaring uit binnen dit groepsverband. Ook hechten we grote waarde aan bijscholing. Zo waken we continu over de kwaliteit van onze zorg en het verbeteren daarvan. Met de gezondheid van de patiënt altijd voorop.

Onze missie

Bewoners van onze omliggende gebieden kunnen bij onze huisartsengroep terecht voor professionele, moderne en kleinschalige (para-)medische zorg. Deze zorg leveren we met elkaar, de huisartsen en alle medewerkers, maar ook met alle disciplines onder ons dak. Als werkgever en verhuurder staan wij in voor een veilige werkomgeving waarin wordt gewerkt vanuit de kernwaarden Autonomie, Respect, Samenwerking en Innovatie.

Openingstijden

Medisch Centrum te Cleeff is dagelijks geopend en telefonisch bereikbaar van 08.00-17.00 uur.
´s Morgens wordt de telefoon opgenomen door de vaste praktijkassistente, die vaak ´s middags een eigen spreekuur doet. ´s Middags wordt de telefoon bij toerbeurt opgenomen, dus zult u vaak een assistente van één van de andere praktijken treffen.
Voor afspraken op dezelfde dag wordt u verzocht om ´s morgens tussen 08.00 - 12.00 uur te bellen, dit geldt ook voor het opvragen van uitslagen.
Voor het aanvragen van herhaalmedicatie vragen wij u om gebruik te maken van de betreffende voorkeuze-
toets (2) van het praktijktelefoonnummer. Ook kunt u herhaalmedicatie via deze website bestellen of met uw apotheker afspraken maken over de herhaalservice van de apotheek.
Alle praktijken bieden op enkele dagen in de week ook consult mogelijkheid ´s morgens tussen 07.00 - 08.00 uur.

Inschrijven als patiënt

Overweegt u zich in te schrijven als nieuwe patiënt in een van onze praktijken? Daar zijn wij erg blij mee. U kunt zich bij ons inschrijven als u in de directe omgeving van Medisch Centrum te Cleeff woont (Een klein deel 2021 (ten westen van de Schoterweg), een klein deel 2013 (boven Zijlweg en ten Westen van de Kinderhuissingel/Leidsevaart) en postcodes 2023, 2024, 2051 en 2061).
Wilt u zich inschrijven? Stuur ons dan via het contactformulier een mail. Daarna zal er op korte termijn door een assistente contact met u opgenomen worden voor het maken van een afspraak in verband met een intake gesprek. Pas nadat dit heeft plaatsgevonden staat u definitief ingeschreven in de desbetreffende praktijk.

Inschrijven

Huisartsen in opleiding

Medisch Centrum te Cleeff participeert in de huisartsenopleiding van het Universitair Huisartseninstituut van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Per jaar volgen maximaal twee huisartsen-in-opleiding (HAIO) een praktijkstage; zij zullen onder supervisie van de begeleidend huisarts spreekuur voeren. Elk consult dat de HAIO doet, wordt naderhand besproken met de betreffende huisarts.
De praktijkassistente zal het u melden als u een consult heeft bij de HAIO.

Waarneming

Door de nauwe samenwerking tussen de huisartsen binnen Medisch Centrum te Cleeff is er in het centrum altijd een bekend gezicht voor u aanwezig. In vakantieperiodes of bij onvoorziene gebeurtenissen werken wij als dat nodig is met waarnemend huisartsen uit de regio. Maar ook in zo’n geval kunt u gewoon naar ons medisch centrum komen; de waarnemend huisarts neemt bij ons ter plekke waar.

Samenwerking

Medisch Centrum Te Cleeff maakt onderdeel uit van de huisartsengroep (HAGRO) De Kweektuin en van de Gebruikersgroep Zorgdossier Zuid-Kennemerland. Ook zijn we aangesloten bij het Kennemer Coöperatief voor Effectieve Transmurale Zorg (KCOETZ), een organisatie die namens de regionale huisartsen Ketenzorgprogramma’s faciliteert.

Kosten voor behandeling

Via de basiszorg is de huisartsenzorg verzekerd, dit gaat dus niet van uw eigen risico af. Een bezoek aan de huisarts, het assistentespreekuur of praktijkondersteuner kost u dus niets. Ook alle handelingen (wratten aanstippen, bloedrukmeting etc.) worden vergoed.
Extra onderzoeken buiten ons centrum of bepaalde medicijnen kunnen wel ten koste gaan van uw eigen risico en/of een eigen bijdrage vergen. Vraag dit gerust na bij uw huisarts. Deze zal u zelf ook informeren over mogelijke kosten.

Voor de tarieven van laboratorium- en röntgenonderzoek vindt u via onderstaande websites: