Klachten, complimenten en tips

Optimale zorg, daar staan we voor. We horen het dan ook graag als u tevreden bent over de zorg die we bieden. Maar ook als u niet tevreden bent, willen we dat weten. Alleen dan kunnen we er alles aan doen om onze zorg optimaal te houden.

Complimenten en tips

Heeft u een compliment of tip? Dan kunt u dat natuurlijk gewoon aan ons vertellen. Maar u kunt ook gebruikmaken van de complimenten- of tipkaart. Deze liggen op de tafels in de wachtkamer en bij de receptioniste. U kunt uw compliment of tip anoniem geven, maar we stellen het zeer op prijs als u uw gegevens erbij vermeldt. We vinden het fijn te weten wat ú vindt.

Klachten

Heeft u een klacht? Ook dat horen wij graag. We zullen uw klacht serieus nemen en met u bespreken. Zorgt u er dus voor dat u uw gegevens noteert als u uw klacht doorgeeft, zodat we contact met u kunnen opnemen.

U kunt op verschillende manieren uw klacht bij ons kwijt:

Vertrouwelijke klachtbemiddeling

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschillleninstantie is bindend. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van DOKH -> geschillen en klachtenregeling