Optimale zorg, daar staan we voor. We horen het dan ook graag als u tevreden bent over de zorg die we bieden. Maar ook als u niet tevreden bent, willen we dat weten. Alleen dan kunnen we er alles aan doen om onze zorg optimaal te houden. 

Complimenten en tips
Heeft u een compliment of tip? Dan kunt u dat natuurlijk gewoon aan ons vertellen. Maar u kunt ook gebruikmaken van de complimenten- of tipkaart. Deze liggen op de tafels in de wachtkamer en bij de receptioniste. U kunt uw compliment of tip anoniem geven, maar we stellen het zeer op prijs als u uw gegevens erbij vermeldt. We vinden het fijn te weten wat ú vindt. 

Klachten
Heeft u een klacht? Ook dat horen wij graag. We zullen uw klacht serieus nemen en met u bespreken. Zorgt u er dus voor dat u uw gegevens noteert als u uw klacht doorgeeft, zodat we contact met u kunnen opnemen. 

U kunt op verschillende manieren uw klacht bij ons kwijt:
■  Mondeling bij uw behandelend huisarts of andere zorgverlener;
■  Via een brief gericht aan de Klachtencommissie Medisch Centrum te Cleeff. Deze kunt u per post aan ons sturen of aan de receptioniste geven;
■  Via het klachtenkaartje in het centrum. Deze vindt u op de tafels in de wachtkamer en bij de receptioniste.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfuncionaris. De klachtenfuncionaris zoekt samen met u naar  een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
Als  u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschillleninstantie is bindend. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van DOKH -> geschillen en klachtenregeling

 

 


.

 

CONTACT

Ons Contactformulier

't Hoenstraat 9
2023 KW Haarlem
zie Route
Telefoonnummers zie Home
E-consult (consult via mail)

AFSPRAAK MAKEN

of informatie?
Iedere werkdag bij voorkeur voor
12 uur 's morgens.
Telefoonnummers zie Home

SPOED

Tijdens kantooruren
Het nummer van uw huisarts
(zie Home) gevolgd door een 1.

Of het algemene spoednummer
023 - 52 54 571

In noodgevallen belt u 112.

Na 17 uur en in het weekend
Spoedpost 023 - 22 42 526

NIEUWS

Wijzigingen praktijk Meuwissen... Per september zijn huisartsen Yassin Batah en Hanneke Molthof en assistente Marit Tom n... Lees meer >