Praktijkondersteuners

Omdat zorg van overheidswege om financiële redenen in toenemende mate verplaatst wordt van het ziekenhuis naar de eerste lijn, krijgt de huisarts steeds meer taken. Om een goede uitvoering van die taken te kunnen waarborgen, besteedt de huisarts een deel van de chronische zorg uit aan praktijkondersteuners, veelal verpleegkundigen. In nauw overleg met de huisarts kwijten deze POH’s (Praktijkondersteuners Huisartsenpraktijk) zich van hun taken, waartoe ze volledig bevoegd zijn.

Praktijkondersteuner Somatiek

De POH Somatiek heeft als aandachtsgebied de chronische zorg voor patiënten met , hart&vaatziekten, diabetes mellitus type 2, COPD en kwetsbare ouderen. Ook ondersteunen zij bij stoppen met roken en doen zij wondzorg. Lou Jaouna en Els Schoonbergen zijn onze vaste praktijkondersteuners somatiek.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ helpt de huisarts bij het verhelderen van problemen van patiënten met psychische, psychosociale of psychiatrische klachten. Soms zal een kortdurende begeleiding plaatsvinden van een aantal gesprekken. Bij meer complexe problematiek heeft de praktijkondersteuner een gidsfunctie en bespreekt met de patiënt waar en hoe de behandeling plaats kan vinden. Kirsten van Tol en Monique Verdonk zijn onze vaste praktijkondersteuners GGZ.