Praktijkondersteuners

Omdat zorg van overheidswege om financiële redenen in toenemende mate verplaatst wordt van het ziekenhuis naar de eerste lijn, krijgt de huisarts steeds meer taken. Om een goede uitvoering van die taken te kunnen waarborgen, besteedt de huisarts een deel van de chronische zorg uit aan praktijkondersteuners, veelal verpleegkundigen. In nauw overleg met de huisarts kwijten deze POH’s (Praktijkondersteuners Huisartsenpraktijk) zich van hun taken, waartoe ze volledig bevoegd zijn.

Praktijkondersteuner SomatiekDe POH Somatiek heeft als aandachtsgebied de chronische zorg voor patiënten met diabetes mellitus, COPD en kwetsbare ouderen. Mathilde Snijder en Lou Jaouna zijn onze vaste praktijkondersteuners. 

Praktijkondersteuner GGZDe praktijkondersteuner GGZ helpt de huisarts bij het verhelderen van problemen van patiënten met psychische, psychosociale of psychiatrische klachten. Soms zal een kortdurende begeleiding plaatsvinden van een aantal gesprekken. Bij meer complexe problematiek heeft de praktijkondersteuner een gidsfunctie en bespreekt met de patiënt waar en hoe de behandeling plaats kan vinden.
Linda Pel, Aida Hartoniyan en Fred Bakker zijn onze vaste praktijkondersteuners GGZ.

 

CONTACT

Ons Contactformulier

't Hoenstraat 9
2023 KW Haarlem
zie Route
Telefoonnummers zie Home
E-consult (consult via mail)

AFSPRAAK MAKEN

of informatie?
Iedere werkdag bij voorkeur voor
12 uur 's morgens.
Telefoonnummers zie Home

SPOED

Tijdens kantooruren
Het nummer van uw huisarts
(zie Home) gevolgd door een 1.

Of het algemene spoednummer
023 - 52 54 571

In noodgevallen belt u 112.

Na 17 uur en in het weekend
Spoedpost 023 - 22 42 526

NIEUWS

Wijzigingen praktijk Meuwissen... Per september zijn huisartsen Yassin Batah en Hanneke Molthof en assistente Marit Tom n... Lees meer >