Simone Temming Smith

Bereikbaarheid
Simone Temming Smith
06 - 275 959 51
simone op dieetbeter punt nl

Behandeling volgens afspraak

Ervaring en achtergrond

Simone Temming, diëtist in het Medisch Centrum te Cleeff. U kunt bij mij terecht voor alle soorten voedings- en dieetadviezen. Tijdens het eerste gesprek wordt nagevraagd wat u gewend bent te eten en te drinken. Aan de hand van deze informatie worden richtlijnen opgesteld en adviezen gegeven die van toepassing zijn op uw situatie. Ook wordt aandacht besteed aan het feit dat gedachtes, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Handvaten worden gegeven hoe valkuilen te overwinnen zijn (de saboteur) en hoe u een evenwichtige relatie met eten kunt krijgen. Tijdens de vervolgbezoeken wordt de voeding en uw ervaringen ermee besproken. Bovendien worden praktische tips en variatiemogelijkheden gegeven.

Locaties

De diëtistenpraktijk van Simone Temming is zowel overdag als 's avonds geopend.
U kunt terecht op vier locaties in Haarlem: