Testbeleid als de scholen weer open gaan, wat is de taak van uw huisarts?

Testbeleid als de scholen weer open gaan, wat is de taak van uw huisarts?

Leraren Leraren met klachten die mogelijk passen bij Corona, kunnen bij de GGD aangemeld worden via de bedrijfsarts. Kwetsbare leraren overleggen met bedrijfsarts of zij wel/ niet aan het werk kunnen. Algemene informatie over wat verstaan wordt met kwetsbaarheid staat op de website van het RIVM. Als een leraar ernstige klachten heeft waarvoor een medisch beleid nodig is, kunnen zij via hun huisarts een afspraak krijgen bij de Corona huisartsenpoli. Daar kan evt. ook een test uitgevoerd worden, maar alleen bij een medische indicatie. Leerlingen Leerlingen die hoesten/ snotteren etc. moeten thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn, net zoals landelijk voor iedereen geldt. De heel kwetsbare leerlingen, die een groot risico lopen als zij naar school gaan, blijven thuis. De beslissing hierover ligt bij de kinderarts. Het gaat alleen om ernstig zieke kinderen die immuun gecompromitteerd zijn. Als een leerling bekend is met hooikoorts/ astma etc. en om die reden luchtwegklachten heeft die passen binnen zijn of haar normale klachtenpatroon dan kan het kind gewoon naar school, is het klachtenpatroon anders of is er sprake van een duidelijke verkoudheid dan blijft die leerling thuis. De huisarts komt alleen in beeld als er ernstige (benauwdheid) klachten zijn. Zo nodig kan dan verwezen worden naar de Corona huisartsen poli. De school of leraren mogen niet aan een leerling een test of een briefje vragen als bewijs dat iemand astma/ hooikoorts heeft of negatief getest is. Dit is niet de taak van de huisarts, dat was eerder ook niet de taak van de huisarts. Bedenk dat een negatieve testuitslag ook maar een korte geldigheidsduur heeft, want volgende week kan de situatie alweer anders zijn.

  • ± 1 minuut