Overname praktijk Rob Jansen

Beste mensen,

Op 1 januari 2021 ga ik met (deeltijd) pensioen na 37 jaar, aanvankelijk aan de Schotersingel en later aan ’t Hoenstraat praktijk gevoerd te hebben.

Tot aan 1 januari 2021 doe ik geen vaste spreekuren meer. Wel zal ik nog vervangen bij vakantie, ziekte of scholing van een van de huisartsen van Medisch Centrum te Cleeff. Ook na januari 2021 zult u mij dus nog kunnen zien indien er vervanging nodig is. Op voorhand afspraken maken voor die dagen is echter niet mogelijk.

Ik had heel graag afscheid van u allen genomen en mijn collega’s Hugo en Magdaleen officieel geïntroduceerd, maar dat is helaas niet mogelijk gezien de heersende Coronavirus pandemie. Daarvoor is het risico te groot.

Een kaartje, mailtje of een brief stel ik zeer op prijs. Svp naar ’t Hoenstraat 9 2023KW Haarlem of naar drjansen op mctecleeff punt nl.

Hugo Bakker en Magdaleen van Haaften zullen de praktijk per 01 januari 2021 voortzetten. Zij zijn al geruime tijd verbonden aan de praktijk en ik heb het volste vertrouwen dat de praktijk in de zelfde geest, met natuurlijk eigen accenten, voortgezet zal worden. Met uiteraard de ondersteuning van/door Karin Poll en Tamara Schouten, assistentes, verbonden aan de praktijk.

Ik heb het een voorrecht gevonden uw gids te mogen zijn in gezondheidsland de afgelopen 37 jaar. Aangezien Haarlemmers niet gauw de regio verlaten, heb ik met vele families van jong tot oud een stevige band kunnen opbouwen.

In het 2e deel van deze brief zullen Magdaleen en Hugo zich officieel introduceren.

Ik dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen.

Met hartelijke groet,

Drs. Rob Jansen, huisarts.Beste mensen,

Met veel plezier en enthousiasme nemen wij, Magdaleen van Haaften en Hugo Bakker, de praktijk over van Rob. De afgelopen jaren waren wij al verbonden aan de praktijk en hebben zo al veel contacten kunnen opbouwen en maken nu de stap naar praktijkovername.

Voor degene die ons nog niet kennen een korte introductie:

Magdaleen van Haaften heeft in het Erasmus MC in Rotterdam zowel haar artsen als huisartsenopleiding gevolgd en is sinds 2008 werkzaam als huisarts.
Sinds april 2014 werkt zij in de praktijk, inmiddels 3 dagen per week (maandag, dinsdag en woensdag).

Hugo Bakker heeft zijn artsen en huisartsenopleiding gevolgd aan het VUMC en is sinds 2013 huisarts. Vanaf eind 2013 is hij werkzaam in de praktijk en nu ook 3 dagen per week (maandag, donderdag en vrijdag.). Naast de reguliere huisartszorg heeft hij, net als Rob Jansen, affiniteit met de zorg voor asielzoekers.

Wij zijn, zoals Rob al schrijft, van plan de praktijk in dezelfde geest voort te zetten met onze eigen accenten.
Een van deze accenten is dat we graag aan iedereen goede zorg willen blijven bieden. Daarbij hoort ook dat de bereikbaarheid naar u goed mogelijk moet zijn, zoals in het geval er een visite aan huis nodig is. Om die reden vragen wij aan huidige patiënten, die in de loop van de afgelopen jaren bij Rob zijn gebleven ondanks een grote woonafstand, of zij om zich heen kunnen kijken voor een huisarts bij hen in de buurt . Graag gaan we hierover met u in gesprek.

Wij danken Rob voor de soepele overdracht en streven ernaar om net zo lang uw huisarts te mogen zijn.

Vriendelijke groeten,

Magdaleen van Haaften en Hugo Bakker

  • ± 2 minuten