GGD corona testen

Informatie over Corona testen via de GGD

Per 7 april aanstaande gaat GGD Kennemerland van start met een ‘test drive in’ waar zorgmedewerkers die werken in de regio van de GGD Kennemerland zich kunnen laten testen op COVID-19.

Wat is een test drive in
Op een speciaal ingericht (parkeer) terrein komt de zorgmedewerker in een eigen auto en alleen, naar de locatie waar we de test drive in hebben ingericht. De zorgmedewerker wordt vanuit de auto bemonsterd en rijdt daarna het terrein weer af. De reden dat we dit zo organiseren is omdat in Nederland iedereen met klachten binnen moet blijven om verspreiding van het Nieuwe Coronavirus te voorkomen. Als iemand met de auto komt hopen we zoveel mogelijk aan deze maatregel tegemoet te komen.

Voor wie is de test bedoeld
De test is speciaal voor zorgmedewerkers die hard nodig zijn voor de zorgcontinuïteit; moeten werken met kwetsbare cliënten; niet erg ziek zijn en geen persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken bij klachten. Als de medewerker negatief test op COVID-19, zou zij/hij -in overleg met de bedrijfsarts- weer aan het werk kunnen.

Indicatie voor de test
De indicatie stelt een arts. Dit kan zijn de bedrijfsarts of een andere (instelling)arts. Ook een leidinggevende kan de indicatie stellen na overleg met de bedrijfsarts of andere (instelling)arts. Huisartsen stellen de indicatie voor zichzelf of voor de zorgmedewerker uit de praktijk.

Wanneer kan een zorgmedewerker met klachten zich laten testen
Niet elke zorgmedewerker hoeft getest te worden. Er zijn ook alternatieven voor testen beschikbaar. Ga daarvoor naar Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers. Kies het advies dat voor uw sector is uitgewerkt. Door de vragen te beantwoorden en het stroomschema te doorlopen ziet u of de medewerker in aanmerking komt voor een test.

Kosten
Het is nog niet zeker of de kosten door de rijksoverheid vergoed zullen worden.

Hoe verloopt de aanmelding

· Nadat de (bedrijfs)arts de indicatie heeft gesteld stuurt de leidinggevende deze link naar de medewerker zodat de medewerker zich kan aanmelden.

· De medewerker vult het anamneseformulier in dat is bijgevoegd in de link en zijn/haar persoonlijke gegevens en de instelling waarvoor hij/zij werkt.

· De medewerker ontvangt een e-mail met de bevestiging van aanmelding, de datum, tijd en locatie waar de test wordt afgenomen en meer informatie over de procedure als de uitslag bekend is. Daarbij streven we ernaar om de zorgmedewerker zo snel mogelijk te testen. Verzoeken voor het testenop een ander momentdan aangegeven in de e-mail, kunnen we niet honoreren.


Uitslag van de test
De testuitslag komt (onder voorbehoud) binnen 24 uur na de testafname terug bij de GGD. Wij brengen vervolgens de medewerker van de uitslag op de hoogte.
Over het delen van de uitslag met u, dient u zelf afspraken met de medewerker te maken. Ook de werk gerelateerde afspraken als gevolg van de testuitslag maakt u zelf met uw medewerker.

· Testuitslag positief (de medewerker heeft COVID-19); GGD Kennemerland neemt telefonisch contact op met de zorgmedewerker voor het contactonderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen.

· Testuitslag negatief (de medewerker heeft geen COVID-19); de zorgmedewerker ontvangt een e-mail waarin de uitslag staat vermeld.


Vragen over de test drive in
Vragen over de planning van de ‘test drive in’ kunt u alleen per e-mail stellen: testzorgmedewerker op vrk punt nl

Vragen over het coronavirus
023 789 1612 op werkdagen van 09.00-17.00 uur
023 789 1631 in het weekend van 12.00-17.00 uur

Met vriendelijke groet,
Team Infectieziektebestrijding
GGD Kennemerland

  • ± 2 minuten