Corona virus

Belangrijke informatie over het Corona virus

De uitbraak met het coronavirus in de regio Wuhan in China breidt zich uit. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. . Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het coronavirus kan longontsteking geven. Klachten hierbij zijn:

  • keelpijn;
  • koorts met verkoudheid;
  • hoesten of moeilijk ademhalen / kortademigheid.

Virussen kunt u voorkomen door:

  • regelmatig uw handen te wassen met water en zeep;
  • te niezen en hoesten in uw elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Bel uw huisarts als alle volgende 3 dingen voor u kloppen:

  • U bent in een van de risicogebieden geweest. Dit verandert voortdurend en daarom verwijzen wij naar de RIVM site waarop de meest actuele stand van zaken is te vinden: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#3-casusdefinitie
  • U heeft koorts (38 graden Celsius of hoger);
  • U moet veel hoesten of u heeft moeite met ademhalen

Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten. BEL ALTIJD EERST OM VERDERE INSTRUCTIE TE ONTVANGEN.

Veel informatie staat ook op de website van thuisarts.nl: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

  • < 1 minuut
  • virus griep